مکان شما در سایت: صفحه اصلی محصولات محصولات نرم افزار فکر نرم افزار جامع فروشگاهی نسخه استاندارد

نسخه استاندارد

قیمت : 250,000 تومان

این نسخه مخصوص خرده فروشان و عمده فروشان مشاغل توزیعی طراحی شده است.

 • ایجاد و انتقال دوره مالی و بستن اتوماتیک دوره مالی
 • افتتاحیه و اختتامیه به صورت کاملا اتوماتیک و هشدار پایان دوره مالی جهت بستن حسابها
 • صدور اسناد حسابداری به صورت دستی و اتوماتیک
 • ترازنامه و کدینگ حسابداری 3 سطحی
 • دفتر روزنامه و گردش کلیه حسابها به صورت درختواره
 • تعریف انبار به تعداد نامحدود
 • تعیین موجودی انبارها براساس واحدهای مختلف کالا و انتقال کالا بین انبارها
 • تعریف کالا به تعداد نامحدود و نعیین کد خاص هرکالا
 • تعریف چندین واحد برای هرکالا
 • امکان گروه بندی کالا و ثبت مدل و سازنده هرکالا
 • امکان تعیین بارکد هرکالا
 • امکان تعیین قیمت گذاری کالا براساس واحدهای مختلف هرکالا
 • تعیین نقطه سفارش کالا و امکان گزارش گیری از کالاهای رسیده به نقطه سفارش
 • تعریف حسابهای مختلف بانکی با ثبت مشخصات کامل هرحساب
 • تعریف انواع صندوق و بانک و هزینه ها
 • تعریف پرسنل با ثبت مشخصات کامل هر پرسنل
 • تعریف مشتریان و فروشندگان با ثبت مشخصات کامل هر مشتری یا فروشنده
 • ثبت فاکتور خرید و تخفیفات ردیفی و کلی و مالیات و عوارض کالا
 • امکان ثبت پرداخت پول و پرداخت چک در پایین هر فاکتور خرید
 • ثبت فروش های روزانه بدون نیاز به صدور فاکتور و استفاده از دستگاه بارکدخوان جهت تسریع فروش کالا
 • ثبت فاکتور فروش به دو صورت ساده و پیشرفته
 • ثبت تخفیفات ردیفی و کلی ، مالیات و عوارض در فاکتور فروش
 • امکان ثبت دریافت پول و دریافت چک در پایین هرفاکتور فروش
 • ثبت فاکتورهای مرجوعی خرید و فروش
 • ثبت پیش فاکتورهای خرید، فروش و برداشت کالا
 • ثبت کلیه عملیات خزانه داری از قبیل نقد ، چک ، آورده ، برداشت ، عملیات چکهای دریافتی و پرداختی و ...
 • راس گیری از چکهای دریافتی و پرداختی
 • گزارشات متنوع از کالا و فاکتور براساس پارامترهای مختلف مانند مشتری ، فروشنده و ...
 • امکان گزارش گیری از کالاهای فاقد موجودی
 • گزارش فاکتورهای مرجوعی خرید و فروش
 • گزارشات پیش فاکتورهای خرید، فروش و برداشت کالا
 • گزارشات متنوع از حساب، چک و اشخاص به صورت ساده و ترکیبی
 • کاردکس کالا براساس پارامترهای مختلف
 • موجودی تعدادی و ریالی کالا و انبارها
 • امکان تهیه لیست بدهکاران و بستانکاران
 • تعریف کاربران و تعیین سطح دسترسی
 • تنظیم قسمتهای مختلف برنامه
 • دارای امکاناتی از قبیل چاپ چک، ایجاد فایل پشتیبان، ارسال SMS و ...
 • قابلیت چاپ کلیه گزارشات
 • و بسیاری قابلیتهای دیگر

تماس با ما

اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان بلال - چهارراه دوم

32285638 - 031