مکان شما در سایت: صفحه اصلی اضافه کردن زبان فارسی در ویندوز7

اضافه کردن زبان فارسی در ویندوز7

برای اضافه کردن زبان فارسی در ویندوز 7 مراحل زیر را طی کنید:

1 - ابتدا وارد Control Panel شوید.

2 -  برروی لینک سبز رنگ Clock, Language , and Region کلیک کنید.

3 - برروی لینک سبز رنگ Region and Language کلیک کنید تا فرمی به صورت زیر باز شود.

 

4 -  برروی زبانه Keyboards and Languages کلیک کنید و برروی دکمه Change keyboards کلیک کنید تا فرم زیر باز شود

- حال برروی دکمه Add کلیک کرده و اقدام به اضافه کردن زبان فارسی یا Persian بکنید.

 

تماس با ما

اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان بلال - چهارراه دوم

32285638 - 031